skära

skär
skar
skurit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till skära

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet skära på svenska?

Presens: skär
Preteritum: skar
Supinum: skurit

Hur används ordet skära

 • "Han hotade även att skära halsen av en annan kompis över telefon."
 • "25-åringen, som erkänner narkotikabrotten, åtalas även för ett grovt olaga hot sedan han – beväpnad med en hammare och en kniv – ska ha hotat en manlig bekant att skära halsen av honom."
 • "– Då bryter vi mot skollagen varenda dag, om vi skulle skära ner så mycket."
 • "– Om vi skulle skära ner så mycket skulle vi bryta mot skollagen varenda dag, säger rektor Ulla Ståhl till Agenda."
 • "25-åringen ska också ha hotat att skära halsen av en bekant."
 • "Själv menade han att det var till för att öppna kattmatsburkar och skära exempelvis pinnar att elda med."
 • "– Vi har tvingats skära hårt inom humaniora och samhällsvetenskap, totalt har 1.000 helårsplatser försvunnit sedan 2011, säger Anders Hederstierna."
 • "Mannen satte sig över kvinnan, sa att han skulle döda henne, bet henne i ansikte, panna och huvud och hotade att med en krukskärva skära ut ögonen på henne."
 • "Han utrustade sig med kniv och gav sig bort till mannens trappuppgång för att skära sönder däcken på mannens moped."
 • "Bland annat sa hon att hon skulle skära halsen av familjens hund."
 • "Han hotade även att skära halsen av en annan kompis över telefon."
 • "25-åringen, som erkänner narkotikabrotten, åtalas även för ett grovt olaga hot sedan han – beväpnad med en hammare och en kniv – ska ha hotat en manlig bekant att skära halsen av honom."
 • "– Då bryter vi mot skollagen varenda dag, om vi skulle skära ner så mycket."
 • "– Om vi skulle skära ner så mycket skulle vi bryta mot skollagen varenda dag, säger rektor Ulla Ståhl till Agenda."
 • "25-åringen ska också ha hotat att skära halsen av en bekant."
 • "Själv menade han att det var till för att öppna kattmatsburkar och skära exempelvis pinnar att elda med."
 • "– Vi har tvingats skära hårt inom humaniora och samhällsvetenskap, totalt har 1.000 helårsplatser försvunnit sedan 2011, säger Anders Hederstierna."
 • "Mannen satte sig över kvinnan, sa att han skulle döda henne, bet henne i ansikte, panna och huvud och hotade att med en krukskärva skära ut ögonen på henne."
 • "Han utrustade sig med kniv och gav sig bort till mannens trappuppgång för att skära sönder däcken på mannens moped."
 • "Bland annat sa hon att hon skulle skära halsen av familjens hund."
 • "ett skärande ljud"

Ordet skära har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom snickeri
 • Inom bilar
 • Inom zoologi
 • Inom generell
allmänt
snickeri
bilar
zoologi
generell

Vad betyder skära inom allmänt ?

Dela med hjälp av kniv eller annat vasst föremål

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till skära (inom allmänt)

Möjliga synonymer till skära (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet skära inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Synonymer till skära (inom snickeri)

Möjliga synonymer till skära (inom snickeri)

Mindre vanlig betydelse av ordet skära inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Engelska

Synonymer till skära (inom bilar)

Möjliga synonymer till skära (inom bilar)

Mindre vanlig betydelse av ordet skära inom zoologi

Låta obehagligt

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till skära (inom zoologi)

Möjliga synonymer till skära (inom zoologi)

Ordet skära inom generell

Diskussion om ordet skära

skärande

Adverb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet skärande

 • "Om du vill behålla den biologiska mångfalden där ska du använda ett skärande redskap, som en lie eller röjsåg utan lina."
 • "Avfall som klassas som smittat, skärande och stickande kräver specialbehandling och ska läggas i förslutna kärl med tydlig märkning."
 • "– När alla bultar är bytta kommer det att dröja minst 150 år innan nästa bultbyte, säger Jan Haraldsson, chef för utveckling av produkter och processer inom området stål för skärande bearbetning på Sandvik."
 • "Det finns ju två knivar i beslag som bevisföremål och enligt NCT nationellt forensiskt centrum som också hördes på åklagarens begäran finns det inget bevis varken för eller emot att de varit i skärande kontakt med kläder."
 • "– Min smärta växlar mellan stickande, skärande, huggande."
 • "Riskavfall hanteras framförallt inom vården och kan till exempel bestå av stickande och skärande föremål, läkemedel eller smittförande restprodukter."
 • "Händelsen inträffade i november förra året, då eleven gjorde en skärande rörelse över halsen och sa att han ville döda lärarna."
 • "Men också gestaltar den skärande dissonansen mellan behov och tillfredsställelse som Sockerormen handlar om."
 • "Då plockade hon, enligt anmälan, upp en gammal kanyl ur burken för ” skärande och stickande avfall ” och gav injektionen."
 • "– Han var utrustad med ett skärande vapen och vi var rädda att en annan person var utsatt för fara, men vi kunde lösa det genom att prata med personen."

Vad betyder skärande inom allmänt ?

som skär;

Diskussion om ordet skärande

skärande

Adjektiv

Hur används ordet skärande

 • "Om du vill behålla den biologiska mångfalden där ska du använda ett skärande redskap, som en lie eller röjsåg utan lina."
 • "Avfall som klassas som smittat, skärande och stickande kräver specialbehandling och ska läggas i förslutna kärl med tydlig märkning."
 • "– När alla bultar är bytta kommer det att dröja minst 150 år innan nästa bultbyte, säger Jan Haraldsson, chef för utveckling av produkter och processer inom området stål för skärande bearbetning på Sandvik."
 • "Det finns ju två knivar i beslag som bevisföremål och enligt NCT nationellt forensiskt centrum som också hördes på åklagarens begäran finns det inget bevis varken för eller emot att de varit i skärande kontakt med kläder."
 • "– Min smärta växlar mellan stickande, skärande, huggande."
 • "Riskavfall hanteras framförallt inom vården och kan till exempel bestå av stickande och skärande föremål, läkemedel eller smittförande restprodukter."
 • "Händelsen inträffade i november förra året, då eleven gjorde en skärande rörelse över halsen och sa att han ville döda lärarna."
 • "Men också gestaltar den skärande dissonansen mellan behov och tillfredsställelse som Sockerormen handlar om."
 • "Då plockade hon, enligt anmälan, upp en gammal kanyl ur burken för ” skärande och stickande avfall ” och gav injektionen."
 • "– Han var utrustad med ett skärande vapen och vi var rädda att en annan person var utsatt för fara, men vi kunde lösa det genom att prata med personen."

Ordet skärande har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
bildligt
allmänt

Diskussion om ordet skärande