jar

jars
Substantiv

Översättningar

Synonymer till jar

Hur används ordet jar

  • "he drank a jar of beer"

Ordet jar har 5 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom mat
  • Inom brittisk engelska
  • Inom generell
  • Inom brittisk engelska
kemi
mat
brittisk engelska
generell
brittisk engelska

Vad betyder jar inom kemi ?

A wide-mouthed vessel (usually cylindrical) without handles

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till jar (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet jar inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till jar (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet jar inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Ordet jar inom generell

the quantity contained in a jar

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till jar (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet jar inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till jar (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet jar

jar

jar
jarred
jarred
Verb

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till jar (inom brittisk engelska)

Hur används ordet jar

  • "George was shaken up in the Tech game"

Ordet jar har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom medicin
ALLMÄNT
generell
medicin

Ordet jar inom generell

shock physically

place in a jar

Synonymer till jar (inom generell)

Uttryck till jar (inom generell)

Ordet jar inom medicin

Synonymer till jar (inom medicin)

Möjliga synonymer till jar (inom medicin)

Diskussion om ordet jar

JAR

Substantiv

Synonymer till JAR (inom medicin)

Vad betyder JAR inom förkortning, data ?

Java Archive, filformat

Diskussion om ordet JAR