gall

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • gall  [ botanik ]

Vad betyder gall inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
ofruktsam, steril

Diskussion om ordet gall

 • - 2018-03-24

  sur

gall

Adjektiv

Vad betyder gall inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
ofruktsam, steril

Möjliga synonymer till gall

Diskussion om ordet gall

gall

gall
galled
galled
Verb

Översättningar

Hur används ordet gall

 • "It galls me that we lost the suit"

Ordet gall har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom snickeri
 • Inom brittisk engelska
musik
snickeri
brittisk engelska

Ordet gall inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till gall (inom musik)

Ordet gall inom snickeri

Synonymer till gall (inom snickeri)

Möjliga synonymer till gall (inom snickeri)

Ordet gall inom brittisk engelska

irritate or vex

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till gall (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till gall (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet gall

gall

galls
Substantiv

Översättningar (inom brittisk engelska)

Svenska

Synonymer till gall (inom brittisk engelska)

Ordet gall har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom anatomi, ålderdomlig
 • Inom botanik
 • Inom häst
 • Inom botanik
vardagligt
anatomi, ålderdomlig
botanik
häst
botanik

Ordet gall inom anatomi, ålderdomlig

Översättningar (inom anatomi, ålderdomlig)

Svenska
 • galla  [ anatomi, organ ]

Ordet gall inom botanik

upp till två cm stora kulor bildade av många arter av steklar på ek, vanligen på undersidan av bladen

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till gall (inom botanik)

Ordet gall inom häst

a skin sore caused by chafing

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till gall (inom häst)

Ordet gall inom botanik

abnormal swelling of plant tissue caused by insects or microorganisms or injury

Översättningar (inom botanik)

Svenska
 • gall  [ botanik ]

Diskussion om ordet gall