gall

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • gall  [ botanik ]

Vad betyder gall inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
ofruktsam, steril

Översättningar

Engelska
 • gall  [ botanik ]

gall

Adjektiv

Vad betyder gall inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
ofruktsam, steril

Möjliga synonymer till gall

gall

gall
galled
galled
Verb

Översättningar

Hur används ordet gall

 • "It galls me that we lost the suit"

Ordet gall har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom snickeri
 • Inom brittisk engelska
musik
snickeri
brittisk engelska

Ordet gall inom musik

Översättningar

Möjliga synonymer till gall

Ordet gall inom snickeri

Synonymer till gall

Möjliga synonymer till gall

Ordet gall inom brittisk engelska

irritate or vex

Översättningar

Synonymer till gall

Möjliga synonymer till gall

gall

galls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gall har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom anatomi, ålderdomlig
 • Inom botanik
 • Inom häst
 • Inom botanik
vardagligt
anatomi, ålderdomlig
botanik
häst
botanik

Ordet gall inom anatomi ålderdomlig

Översättningar

Svenska
 • galla  [ anatomi, organ ]

Ordet gall inom botanik

upp till två cm stora kulor bildade av många arter av steklar på ek, vanligen på undersidan av bladen

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till gall

Ordet gall inom häst

a skin sore caused by chafing

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till gall

Ordet gall inom botanik

abnormal swelling of plant tissue caused by insects or microorganisms or injury

Översättningar

Svenska
 • gall  [ botanik ]