insolence

insolences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till insolence

Ordet insolence har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vin
  • Inom generell
vardagligt
vin
generell

Ordet insolence inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet insolence inom vin

Synonymer till insolence (inom vin)

Ordet insolence inom generell

an offensive disrespectful impudent act