cheek

cheek
cheeked
cheeked
Verb

Vad betyder cheek inom generell ?

speak impudently to

Diskussion om ordet cheek

cheek

cheeks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cheek har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder cheek inom generell ?

either side of the face below the eyes

Översättningar (inom generell)

Svenska
  • kind  [ anatomi, kropp, huvud ]

Ordet cheek inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cheek (inom vardagligt)

Diskussion om ordet cheek

cheek

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet cheek