saucy

saucier
Adjektiv

Översättningar

Ordet saucy har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom norgespec
  • Inom sjöfart
slang
norgespec
sjöfart

Ordet saucy inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till saucy (inom slang)

Ordet saucy inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till saucy (inom norgespec)

Ordet saucy inom sjöfart

Synonymer till saucy (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till saucy (inom sjöfart)

Diskussion om ordet saucy

  • - 2019-05-03

    kaxig