nervy

nervier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet nervy

  • "a nervy thing to say"
  • "the nervy feats of mountaineers"

Ordet nervy har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom norgespec
teknik
generell
norgespec

Ordet nervy inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till nervy (inom teknik)

Ordet nervy inom generell

showing or requiring courage and contempt of danger

Ordet nervy inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till nervy (inom norgespec)

Möjliga synonymer till nervy (inom norgespec)

Diskussion om ordet nervy