audacity

audacities
Substantiv

Synonymer till audacity

Hur används ordet audacity

  • "he had the audacity to question my decision"

Ordet audacity har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet audacity inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet audacity inom generell

fearless daring aggressive boldness or unmitigated effrontery

Översättningar (inom generell)

Synonymer till audacity (inom generell)

Möjliga synonymer till audacity (inom generell)

Diskussion om ordet audacity