crudity

crudities
Substantiv

Översättningar

Ordet crudity har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom konst
  • Inom generell
vardagligt
konst
generell

Ordet crudity inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet crudity inom konst

Synonymer till crudity (inom konst)

Möjliga synonymer till crudity (inom konst)

Ordet crudity inom generell

Synonymer till crudity (inom generell)

Möjliga synonymer till crudity (inom generell)

Diskussion om ordet crudity