savagery

savageries
Substantiv

Översättningar

Ordet savagery har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom lingvistik
generell
sjöfart
lingvistik

Ordet savagery inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till savagery (inom generell)

Ordet savagery inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till savagery (inom sjöfart)

Ordet savagery inom lingvistik

Synonymer till savagery (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till savagery (inom lingvistik)

Diskussion om ordet savagery