barbarism

barbarismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder barbarism inom lingvistik ?

(grovt) språkfel

Relaterat till barbarism

nybildning av ord

språkfel

smaklöshet

Diskussion om ordet barbarism

barbarism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet barbarism har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder barbarism inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till barbarism (inom generell)

Uttryck till barbarism (inom generell)

Möjliga synonymer till barbarism (inom generell)

Möjliga synonymer till barbarism (inom generell)

Ordet barbarism inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Diskussion om ordet barbarism