talspråk

talspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet talspråk

 • "– Han är en mycket fantasifull berättare och har också ett ganska eget talspråk."
 • "Med hjälp av den kan man boka möten i kalendern, skicka meddelanden med mera genom att använda vanligt talspråk, säger Nanok Bie."
 • "Yngre bättre på personligt talspråk"
 • "Tolken översätter sedan mellan talspråk och teckenspråk."
 • "– Jamskan är ju dessutom bara ett talspråk och det är inte helt självklart hur det ska återges i text, konstaterar Manne."
 • "Dessförinan var det enbart ett talspråk."
 • "Emojis används också av många för att nyansera en textkonversation och göra den mer lik talspråk, kanske för att indikera ironi eller att man är flirtig."
 • "– Vi har svårt att redogöra för allt talspråk men vill man spegla modern svenska måste man ändå beakta nyare slags texttyper, säger Emma Sköldberg till TT."
 • "På fredagen presenterades nämligen de inspelade översättningarna till suryoyo, assyriernas / syrianernas talspråk."
 • "Specialisthandläggarna Anna Eriksson och Pernilla Ljungberg, dövkonsulent Eva Brynte och socialkonsulent Thomas Dedorson, kommunicerar både med tecken- och med talspråk."

Rim på talspråk

Ordet talspråk har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
lingvistik
generell

Vad betyder talspråk inom lingvistik ?

den form av språk som förmedlas genom tal

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till talspråk (inom lingvistik)

Relaterat till talspråk (inom lingvistik)

språk

nybildning av ord

Ordet talspråk inom generell

Diskussion om ordet talspråk