vardagsspråk

vardagsspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet vardagsspråk

  • "– Till och med i vardagsspråk är det kränkande att kalla någon fet eller utvecklingsstörd."
  • "Många yngre på orten förstår dialekten, men pratar den inte själva och Calle Karlsson uppskattar att det idag bara är omkring 200 personer som har läjesboa som vardagsspråk."
  • "Bolaget har påpekat att det i programmet talas om hyran, vilket i vardagsspråk kan användas som synonym för avgift till bostadsrättsföreningen."
  • "Sen lär vi ut enklare vardagsspråk, som hur man hälsar på varandra, säger Felix Carlsten."
  • "Lär ut vardagsspråk"
  • "Den är också tvåspråkig med engelska som vardagsspråk även utanför lektionstid, och över hälften av undervisningen sker på engelska i de högre årskurserna."
  • "På vardagsspråk betyder detta att djuren varit fullt friska när de avlivats."
  • "– Det fynd som de gjorde vid undersökningen tyder på att branden orsakats av ett tekniskt fel i elektrisk utrustning, ett elfel på vardagsspråk, säger Malin Axroth, kommunikatör vid regionledningscentralen."

Vad betyder vardagsspråk inom lingvistik ?

språk som brukas till vardags (i motsats till formellt språk)

Möjliga synonymer till vardagsspråk

Relaterat till vardagsspråk

vanlighet

konstlöshet

enkelhet

språk

nybildning av ord

stil

Diskussion om ordet vardagsspråk