skriftspråk

skriftspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skriftspråk

  • "Synskadade kräver lagskydd för punktskrift : ” Elever saknar tillgång till skriftspråk ”"
  • "– Då får man inte tillgång till något skriftspråk."
  • "I dag finns inget lagkrav på att gruppen ska få undervisning i de synskadades skriftspråk."
  • "Punktskriften har haft stor betydelse för synskadades möjligheter till utbildning och man har ett fungerande läs- och skriftspråk."
  • "Men Nöjesguiden har inte förändrat sitt skriftspråk för alltid."
  • "Övergav arabiskt skriftspråk 1928"
  • "Alla tre har olika skriftspråk."
  • "Sakina berättar att hon pratar sju olika afrikanska språk men behärskar inte dessa som skriftspråk."
  • "– Det är som att skapa ett nytt skriftspråk."
  • "Tydlig koppling till skriftspråk"

Vad betyder skriftspråk inom lingvistik ?

form av språk som förmedlas genom skrift

Möjliga synonymer till skriftspråk

Relaterat till skriftspråk

språk

nybildning av ord

Diskussion om ordet skriftspråk