slang

slangen
slangar
slangarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till slang

Hur böjs ordet slang på svenska?

Obestämd singular: slang
Bestämd singular: slangen
Obestämd plural: slangar
Bestämd plural: slangarna

Hur används ordet slang

 • "Bilen tvättades med trädgårdsslangen"
 • "Eleverna ändrar ord och för in slang i manuset, de plockar in låneord från utlandet och skapar sin egen version."
 • "Jag menar, få ner en slang i käften och vara 14 år."
 • "– De flesta handlar om huruvida man får vattna med slang eller spridare – och det får man ju inte."
 • "Idrottsprofilen erkänner att han bundit pojkarna, att han placerat dem i olika kroppsliga positioner, satt slang vid några av deras munnar, stagat upp ryggarna med en stång och att han har dokumenterat händelserna på film."
 • "Det innebär att Ronnebyborna bland annat inte får vattna trädgården med slang, fulla poolanläggningar eller tvätta bilar med slang."
 • "Det innebär att Ronnebyborna bland annat inte får vattna trädgården med slang, fulla poolanläggningar eller tvätta bilar med slang."
 • "En vecka tidigare än planerat blev det akut stopp för att fylla på poolen, vattna med slang och spridare och tvätta bilen i Ronneby."
 • "Det innebär bland annat att privatpersoner inte får vattna med slang eller vattenspridare eller använda högtryckstvätt när man tvättar bilen."
 • "Istället använder de slang och utländska ord för att skapa en modern version av den klassiska tragedin."
 • "Gå ner i vikt genom att tömma magsäcken genom en slang i magen."
 • "Slang tillhör vardagsspråket"

Ordet slang har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom lingvistik
teknik
lingvistik

Vad betyder slang inom teknik ?

Ett böjligt rör av gummi etc för ledning av vätskor

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till slang (inom teknik)

Möjliga synonymer till slang (inom teknik)

Relaterat till slang (inom teknik)

öppning

luftrör

Ordet slang inom lingvistik

Ovårdat språk

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till slang (inom lingvistik)

Relaterat till slang (inom lingvistik)

metafor

nybildning av ord

hållningslöshet

smaklöshet

smaklöshet

Diskussion om ordet slang

slang

slang
slanged
slanged
Verb

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till slang (inom lingvistik)

Ordet slang har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom botanik
generell
fiskar
botanik

Vad betyder slang inom generell ?

use slang or vulgar language

Översättningar (inom generell)

Ordet slang inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till slang (inom fiskar)

Möjliga synonymer till slang (inom fiskar)

Ordet slang inom botanik

abuse with coarse language

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till slang (inom botanik)

Diskussion om ordet slang

slang

Substantiv

Översättningar (inom botanik)

Svenska
 • slang  [ lingvistik ]

Synonymer till slang (inom botanik)

Hur används ordet slang

 • "their speech was full of slang expressions"

Vad betyder slang inom lingvistik ?

informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar

Möjliga synonymer till slang

Diskussion om ordet slang