snow

snows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till snow

Ordet snow har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom slang
  • Inom skämtsamt
meteorologi
slang
skämtsamt

Vad betyder snow inom meteorologi ?

Precipitation falling from clouds in the form of ice crystals a layer of snowflakes (white crystals of frozen water) covering the ground

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till snow (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till snow (inom meteorologi)

Ordet snow inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till snow (inom slang)

Möjliga synonymer till snow (inom slang)

Ordet snow inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Svenska

Diskussion om ordet snow

snow

snow
snowed
snowed
Verb

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till snow (inom skämtsamt)

Hur används ordet snow

  • "It was snowing all night"

Ordet snow har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom musik
generell
musik

Vad betyder snow inom generell ?

fall as snow

Översättningar (inom generell)

Ordet snow inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till snow (inom musik)

Möjliga synonymer till snow (inom musik)

Diskussion om ordet snow