flake

[fleɪk]
flaken
flakar
flakarna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet flake?

[fleɪk]

Hur böjs ordet flake på svenska?

Obestämd singular: flake
Bestämd singular: flaken
Obestämd plural: flakar
Bestämd plural: flakarna

Vad betyder flake inom generell ?

Fångstredskap med en bräda eller fallucka i marken.

Diskussion om ordet flake

flake

flakes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flake har 6 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom slang
  • Inom meteorologi
  • Inom teknik
  • Inom slang
  • Inom sjöfart
däggdjur
slang
meteorologi
teknik
slang
sjöfart

Ordet flake inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till flake (inom däggdjur)

Ordet flake inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till flake (inom slang)

Ordet flake inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till flake (inom meteorologi)

Ordet flake inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till flake (inom teknik)

Ordet flake inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till flake (inom slang)

Möjliga synonymer till flake (inom slang)

Ordet flake inom sjöfart

Diskussion om ordet flake

flake

flake
flaked
flaked
Verb

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till flake (inom sjöfart)

Ordet flake har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder flake inom generell, generell, generell ?

form into flakes

cover with flakes or as if with flakes

Ordet flake inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till flake (inom medicin)

Möjliga synonymer till flake (inom medicin)

Diskussion om ordet flake