horse

horse
horsed
horsed
Verb

Synonymer till horse

Ordet horse har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska, slang
generell
amerikansk engelska, slang

Vad betyder horse inom generell, generell ?

provide with a horse or horses

to mount or go on a horse

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till horse (inom generell)

Ordet horse inom amerikansk engelska, slang

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang)

Synonymer till horse (inom amerikansk engelska, slang)

Möjliga synonymer till horse (inom amerikansk engelska, slang)

Diskussion om ordet horse

horse

horses
Substantiv

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang)

Svenska

Synonymer till horse (inom amerikansk engelska, slang)

Ordet horse har 7 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom allmänt
  • Inom sjöfart
  • Inom gymnastik
  • Inom historia
  • Inom spel
  • Inom slang
däggdjur
allmänt
sjöfart
gymnastik
historia
spel
slang

Vad betyder horse inom däggdjur ?

solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till horse (inom däggdjur)

Ordet horse inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till horse (inom allmänt)

Möjliga synonymer till horse (inom allmänt)

Ordet horse inom sjöfart

an iron rod, wooden bar, or wire rope along a yard of a ship to which the sails are fastened

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till horse (inom sjöfart)

Ordet horse inom gymnastik

a padded gymnastic apparatus on legs

Översättningar (inom gymnastik)

Svenska
  • bock  [ gymnastik ]

Ordet horse inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till horse (inom historia)

Möjliga synonymer till horse (inom historia)

Ordet horse inom spel

a knight in chess

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till horse (inom spel)

Ordet horse inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till horse (inom slang)

Möjliga synonymer till horse (inom slang)

Diskussion om ordet horse