gammon

gammon
gammoned
gammoned
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till gammon

Diskussion om ordet gammon

gammon

gammons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gammon har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom spel
  • Inom anatomi
  • Inom generell
mat
spel
anatomi
generell

Ordet gammon inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till gammon (inom mat)

  • ham [ food ]

Ordet gammon inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till gammon (inom spel)

Ordet gammon inom anatomi

Synonymer till gammon (inom anatomi)

Ordet gammon inom generell

hind portion of a side of bacon

Diskussion om ordet gammon