jape

jape
japed
japed
Verb

Översättningar

Synonymer till jape

Vad betyder jape inom slang ?

to mock or trick someone

Diskussion om ordet jape

jape

japes
Substantiv

Översättningar

Vad betyder jape inom vardagligt ?

a joke or a trick played on someone

Diskussion om ordet jape