jibe

jibe
jibed
jibed
Verb

Ordet jibe har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom sjöfart
norgespec
amerikansk engelska
sjöfart

Ordet jibe inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till jibe (inom norgespec)

Ordet jibe inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till jibe (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till jibe (inom amerikansk engelska)

Ordet jibe inom sjöfart

shift from one side of the ship to the other, of a sail

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till jibe (inom sjöfart)

Diskussion om ordet jibe

  • - 2010-09-08

    Har ingenting med båt att göra, rätt ordet är 'jib'