banter

banter
bantered
bantered
Verb

Översättningar

Synonymer till banter

Möjliga synonymer till banter

Diskussion om ordet banter

banter

banters
Substantiv

Översättningar

Vad betyder banter inom vardagligt ?

light teasing repartee

Möjliga synonymer till banter

Diskussion om ordet banter