söckendag

söckendagen
söckendagar
söckendagarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet söckendag på svenska?

Obestämd singular: söckendag
Bestämd singular: söckendagen
Obestämd plural: söckendagar
Bestämd plural: söckendagarna

Vad betyder söckendag inom generell ?

Söckendagar är en gammal beteckning på veckodagarna måndag-lördag, det vill säga det som senare har kallats för vardag https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ckendag

Diskussion om ordet söckendag