roughness

Substantiv

Översättningar

Ordet roughness har 5 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
norgespec
generell
ålderdomlig
sjöfart
ALLMÄNT

Vad betyder roughness inom norgespec ?

a texture that is not smooth but is irregular and uneven

Översättningar (inom norgespec)

Ordet roughness inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till roughness (inom generell)

Ordet roughness inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till roughness (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till roughness (inom ålderdomlig)

Ordet roughness inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till roughness (inom sjöfart)

Ordet roughness inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till roughness (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till roughness (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet roughness