ribaldry

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ribaldry

Ordet ribaldry har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom ålderdomlig
ålderdomlig
ålderdomlig

Vad betyder ribaldry inom ålderdomlig ?

ribald humor

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till ribaldry (inom ålderdomlig)

Ordet ribaldry inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till ribaldry (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet ribaldry

  • - 2009-03-30

    fräckheter