spiciness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till spiciness

Ordet spiciness har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
mat
generell
ålderdomlig

Ordet spiciness inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till spiciness (inom mat)

Ordet spiciness inom generell

the property of being seasoned with spice and so highly flavored

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet spiciness inom ålderdomlig

Synonymer till spiciness (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet spiciness