obscenity

obscenities
Substantiv

Översättningar

Ordet obscenity har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
generell
ålderdomlig

Vad betyder obscenity inom generell, generell, generell ?

obscene word or phrase

an obscene act

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet obscenity inom ålderdomlig

the trait of behaving in an obscene manner

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till obscenity (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till obscenity (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet obscenity