vulgarism

Substantiv

Vad betyder vulgarism inom generell, generell ?

Diskussion om ordet vulgarism