crudeness

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet crudeness

  • "the whole town was famous for its crudeness"
  • "the crudeness of frontier dwellings depressed her"

Ordet crudeness har 3 betydelser

  • Inom konst
  • Inom allmänt
  • Inom sjöfart
konst
allmänt
sjöfart

Vad betyder crudeness inom konst ?

a natural or unrefined state

Översättningar (inom konst)

Synonymer till crudeness (inom konst)

Ordet crudeness inom allmänt

an impolite manner that is vulgar and lacking tact or refinement

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till crudeness (inom allmänt)

Möjliga synonymer till crudeness (inom allmänt)

Ordet crudeness inom sjöfart

an unpolished unrefined quality

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till crudeness (inom sjöfart)

Diskussion om ordet crudeness