plainness

plainnesses
Substantiv

Synonymer till plainness

Hur används ordet plainness

  • "the plainess of vanilla ice cream"

Ordet plainness har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom generell
anatomi
generell

Ordet plainness inom generell

the state of being unmixed with other material

the appearance of being plain and unpretentious

(inom generell)

Synonymer till plainness (inom generell)

Diskussion om ordet plainness