brightness

Substantiv

Översättningar

Ordet brightness har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
teknik
generell
bildligt

Vanligast betydelse av ordet brightness inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till brightness (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet brightness inom teknik

the location of a visual perception along the black-to-white continuum

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till brightness (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet brightness inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet brightness inom bildligt

intelligence as manifested in being quick and witty

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brightness (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brightness (inom bildligt)

Diskussion om ordet brightness