accomplishment

accomplishments
Substantiv

Synonymer till accomplishment

Ordet accomplishment har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom norgespec
  • Inom militärväsen
medicin
norgespec
militärväsen

Ordet accomplishment inom norgespec

the act of accomplishing something

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till accomplishment (inom norgespec)

Möjliga synonymer till accomplishment (inom norgespec)

Ordet accomplishment inom militärväsen

Synonymer till accomplishment (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till accomplishment (inom militärväsen)

Diskussion om ordet accomplishment

  • - 2008-08-29

    bedrift

  • - 2011-08-01

    Åstadkomster