acquisition

acquisitions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet acquisition

  • "the child's acquisition of language"
  • "a recent acquisition by the museum"
  • "the acquisition of wealth"
  • "the acquisition of one company by another"

Ordet acquisition har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom militärväsen
  • Inom juridik
vardagligt
bildligt
militärväsen
juridik

Vad betyder acquisition inom vardagligt ?

the act of contracting or assuming or acquiring possession of something

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till acquisition (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till acquisition (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet acquisition inom bildligt

something acquired

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till acquisition (inom bildligt)

Möjliga synonymer till acquisition (inom bildligt)

Ordet acquisition inom militärväsen

Ordet acquisition inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Diskussion om ordet acquisition