snip

snipen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet snip inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet snip

snip

snips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet snip har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom internet
  • Inom kontor
militärväsen
internet
kontor

Ordet snip inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till snip (inom militärväsen)

Ordet snip inom internet

a small piece of anything (especially a piece that has been snipped off)

Översättningar (inom internet)

Synonymer till snip (inom internet)

Möjliga synonymer till snip (inom internet)

Ordet snip inom kontor

Synonymer till snip (inom kontor)

Diskussion om ordet snip

snip

snip
Verb

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till snip (inom kontor)

Ordet snip har 3 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom vardagligt
  • Inom kläder
kontor
vardagligt
kläder

Ordet snip inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till snip (inom kontor)

Ordet snip inom vardagligt

Synonymer till snip (inom vardagligt)

Ordet snip inom kläder

cut back the growth of, of bushes and trees

Synonymer till snip (inom kläder)

Möjliga synonymer till snip (inom kläder)

Diskussion om ordet snip