prose

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet prose har 2 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
litteratur
generell

Vad betyder prose inom litteratur ?

ordinary writing as distinguished from verse

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till prose (inom litteratur)

Ordet prose inom generell

matter of fact, commonplace, or dull expression

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till prose (inom generell)

Möjliga synonymer till prose (inom generell)

Diskussion om ordet prose

prose

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till prose

Diskussion om ordet prose