diction

dictions
Substantiv

Översättningar

Ordet diction har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Ordet diction inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till diction (inom lingvistik)

Ordet diction inom generell

Synonymer till diction (inom generell)

Uttryck till diction (inom generell)

Diskussion om ordet diction