langue

[lɑ̃g]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet langue?

[lɑ̃g]

Vad betyder langue inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
språk

Diskussion om ordet langue

  • - 2009-08-06

    språk

  • - 2009-08-05

    Langue d'oïl betecknar den franska eller snarare de dialekter som talades i norra halvan av Frankrike under medeltiden. Dessa är grunden för modern franska. Termen betyder "ja-språket" och betecknade ursprungligen sättet att bejaka (hoc ille), vilket skilde sig åt i norra och södra Frankrike. Språket i den södra landshalvan benämndes langue d'oc och är ursprunget till occitanskan. Det var Dante som först nämnde denna term i sin De vulgari eloquentia där han talade om tre språk: oïl, oc och si.

langue

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till langue

Diskussion om ordet langue