trend

trenden
trender
trenderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till trend

Hur böjs ordet trend på svenska?

Obestämd singular: trend
Bestämd singular: trenden
Obestämd plural: trender
Bestämd plural: trenderna

Hur används ordet trend

 • "En mer oroande trend är att användningen av sömn- eller lugnande medel utskrivna av läkare har dubblerats till nära 7 procent."
 • "Hela ökningen är inte resultatet av förändringarna, utan är också en del i en allmän trend där fler söker sig till akutmottagningarna."
 • "Mest minskade arbetslösheten i Karlskrona och Olofström vilket också är en trend som följer de senaste månaderna."
 • "De menar att det ligger i tiden ta vara på sina egna produkter, samtidigt som det är ekologiskt, en trend som är på uppåtgående säger lantbrukaren Märta Johansson."
 • "– Det är en stor trend i samhället nu att man blir mer och mer intresserad av att producera sin egen el."
 • "Det har dessutom varit en genomgående trend i Sölvesborgs kommun, med allt lägre intresse för bostadsrätter."
 • "Hyresgästföreningens jurister ser en trend att antalet uppsägningar ökar när bostadsbristen ökar."
 • "Det är så pass ovanligt att det är svårt att tala om en trend."
 • "De ser en trend att antalet uppsägningar och tvister har ökat den senaste tiden."
 • "Detta är en utveckling i positiv riktning som vi önskar se en fortsatt nedåtgående trend i."

Vad betyder trend inom filosofi ?

långsiktig utveckling för en variabel

Möjliga synonymer till trend

Diskussion om ordet trend

 • - 2013-09-16

  Jag saknar något i stil med "increasingly popular"

trend

trends
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet trend

 • "the trend of the stock market"
 • "he followed current trends"
 • "the northeastern trend of the coast"

Ordet trend har 2 betydelser

 • Inom filosofi
 • Inom allmänt
filosofi
allmänt

Ordet trend inom filosofi

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till trend (inom filosofi)

Möjliga synonymer till trend (inom filosofi)

Ordet trend inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till trend (inom allmänt)

Möjliga synonymer till trend (inom allmänt)

Diskussion om ordet trend