Bow

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Bow

 • "Hon tycker att det bolag som chartrat Whiskey Trio, Bow Shipping, kommer för lätt undan."
 • "I natt vann Tracee Ellis Ross för sin roll som Dr. Rainbow ” Bow ” i ” Blackish ”."
 • "Lisa Hilland designade stolen Bow i början av 2010-talet, intresse fanns att producera den, och de första stegen var tagna."
 • "En 20 meter hög byggkran välte i Bow, i östra London under onsdagseftermiddagen."
 • "Ett piratangrepp mot det norska tankfartyget Bow Saga i Adenviken utanför Somalias kust slogs tillbaka."
 • "– När han var mindre och jag var ute och gick med honom i vagn hände det ständigt att folk kom fram, lutade sig ner över honom och sade ” så söt han är, synd att han inte är lika ljus som du ”, berättar Bow."
 • "– En dag kom Neo hem och sade att hans önskan var att bli vit, berättar Bow."
 • "Han redigerade det och gjorde Neo ljusare, bara för att han ville göra oss ” glada ”, säger Bow och kan inte låta bli att le."
 • "Han hade ju hört de ständiga kommentarerna ända sedan han var liten och med tiden också fått uppleva att människor här ger mer uppmärksamhet åt ljusa barn än mörka, säger Bow."
 • "När dessutom dottern till Bows hembiträde en dag kom hem från skolan och berättade att hon blivit nekad att vara med i skolans dansgrupp, med motiveringen att hon var för mörk, rann bägaren över för Bow."

Diskussion om ordet Bow

 • CarolinaKarlflo - 2011-11-22

  Rosett

bow

Adjektiv

Diskussion om ordet bow

bow

bows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bow

 • "he pointed the bow of the boat toward the finish line"

Ordet bow har 8 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom musikinstrument
 • Inom kläder
 • Inom medicin
 • Inom musik
 • Inom teater
 • Inom kläder
generell
sjöfart
musikinstrument
kläder
medicin
musik
teater
kläder

Vad betyder bow inom generell, generell ?

curved piece of resilient wood with taut cord to propel arrows

A decorative interlacing of cloth ribbons used as an award for dogs,horses ecc in shows or races.

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet bow inom sjöfart

front part of a vessel or aircraft

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till bow (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bow (inom sjöfart)

 • tack [ seafaring ]
 • head [ seafaring ]
 • stem [ seafaring ]

Ordet bow inom musikinstrument

a slightly curved piece of resilient wood with taut horsehair strands, used in playing certain stringed instrument

Översättningar (inom musikinstrument)

Svenska

Ordet bow inom kläder

a knot with two loops and loose ends; used to tie shoelaces

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till bow (inom kläder)

Möjliga synonymer till bow (inom kläder)

Ordet bow inom medicin

something curved in shape

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bow (inom medicin)

Ordet bow inom musik

bending the head or body or knee as a sign of reverence or submission or shame

Översättningar (inom musik)

Synonymer till bow (inom musik)

Möjliga synonymer till bow (inom musik)

Ordet bow inom teater

an appearance by actors or performers at the end of the concert or play in order to acknowledge the applause of the audience

Översättningar (inom teater)

Synonymer till bow (inom teater)

Möjliga synonymer till bow (inom teater)

Ordet bow inom kläder

A decorative interlacing of ribbons(clothing for men)

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till bow (inom kläder)

Möjliga synonymer till bow (inom kläder)

Diskussion om ordet bow

bow

bow
bowed
bowed
Verb

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till bow (inom kläder)

Hur används ordet bow

 • "The government bowed to the military pressure"
 • "She bowed her head in shame"
 • "He bowed before the King"
 • "The school board felt they had to bow to the wishes of the teachers union."

Ordet bow har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom norgespec
 • Inom heraldik
 • Inom musik
bildligt
generell
norgespec
heraldik
musik

Ordet bow inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bow (inom bildligt)

Ordet bow inom generell

bend one's knee or body, or lower one's head

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bow (inom generell)

Ordet bow inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till bow (inom norgespec)

Möjliga synonymer till bow (inom norgespec)

Ordet bow inom heraldik

Översättningar (inom heraldik)

Svenska
 • bocka  [ sociologi ]

Synonymer till bow (inom heraldik)

Ordet bow inom musik

play on a string instrument

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till bow (inom musik)

Diskussion om ordet bow

Bow

Namn

Översättningar (inom musik)

Svenska

Diskussion om ordet Bow