crook

crooks
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet crook

  • "a crook in the path"

Ordet crook har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
  • Inom jordbruk
  • Inom kläder
vardagligt
musik
jordbruk
kläder

Ordet crook inom musik

Översättningar

Synonymer till crook

Möjliga synonymer till crook

Ordet crook inom jordbruk

a long staff with one end being hook shaped

Översättningar

Svenska

Synonymer till crook

Möjliga synonymer till crook

Ordet crook inom kläder

Översättningar

Möjliga synonymer till crook

crook

crook
crooked
crooked
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet crook har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom handel
matematik
handel

Vad betyder crook inom matematik ?

bend or cause to bend

Översättningar

Svenska

Synonymer till crook

Möjliga synonymer till crook

Ordet crook inom handel

Översättningar

Svenska

Synonymer till crook

Möjliga synonymer till crook