verge

verges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet verge

  • "on the verge of tears"

Ordet verge har 5 betydelser

  • Inom optik
  • Inom trafik
  • Inom fritid
  • Inom musik
  • Inom generell
optik
trafik
fritid
musik
generell

Ordet verge inom optik

Översättningar

Synonymer till verge

Möjliga synonymer till verge

Ordet verge inom trafik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till verge

Ordet verge inom fritid

the limit beyond which something happens or changes

Översättningar

Svenska

Synonymer till verge

Möjliga synonymer till verge

Ordet verge inom musik

Översättningar

Synonymer till verge

Möjliga synonymer till verge

Ordet verge inom generell

(British) a grass border along a road

Översättningar

verge

verge
verged
verged
Verb

Översättningar

Hur används ordet verge

  • "The evening's coming and the verging sun is shining straight into her face."

Ordet verge har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom medicin
teknik
generell
medicin

Vad betyder verge inom teknik ?

verge on; come close to

Översättningar

Möjliga synonymer till verge

Ordet verge inom generell

Översättningar

Ordet verge inom medicin

Översättningar

Möjliga synonymer till verge