verge

verges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till verge

Hur används ordet verge

  • "on the verge of tears"

Ordet verge har 5 betydelser

  • Inom optik
  • Inom trafik
  • Inom fritid
  • Inom musik
  • Inom generell
optik
trafik
fritid
musik
generell

Ordet verge inom optik

Översättningar (inom optik)

Synonymer till verge (inom optik)

Möjliga synonymer till verge (inom optik)

Ordet verge inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Möjliga synonymer till verge (inom trafik)

Ordet verge inom fritid

the limit beyond which something happens or changes

Översättningar (inom fritid)

Svenska

Synonymer till verge (inom fritid)

Möjliga synonymer till verge (inom fritid)

Ordet verge inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till verge (inom musik)

Möjliga synonymer till verge (inom musik)

Ordet verge inom generell

(British) a grass border along a road

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet verge

verge

verge
verged
verged
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet verge

  • "The evening's coming and the verging sun is shining straight into her face."

Ordet verge har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom medicin
teknik
generell
medicin

Vad betyder verge inom teknik ?

verge on; come close to

Översättningar (inom teknik)

Ordet verge inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet verge inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Diskussion om ordet verge