shelve

shelve
shelved
shelved
Verb

Synonymer till shelve

Hur används ordet shelve

  • "shelve books"

Ordet shelve har 3 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom organisation
  • Inom generell
amerikansk engelska
organisation
generell

Ordet shelve inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till shelve (inom amerikansk engelska)

Ordet shelve inom organisation

Synonymer till shelve (inom organisation)

Ordet shelve inom generell

place on a shelve

Diskussion om ordet shelve

shelve

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till shelve

Diskussion om ordet shelve