ledge

ledges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ledge

Ordet ledge har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom sjöfart
  • Inom gruvdrift
geologi
sjöfart
gruvdrift

Vad betyder ledge inom geologi ?

a projecting ridge on a mountain or submerged under water

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till ledge (inom geologi)

Möjliga synonymer till ledge (inom geologi)

Ordet ledge inom sjöfart

Ordet ledge inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till ledge (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet ledge