chamfer

chamfers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chamfer har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom snickeri
  • Inom arkitektur
arkitektur
snickeri
arkitektur

Ordet chamfer inom arkitektur

Översättningar

Möjliga synonymer till chamfer

Ordet chamfer inom snickeri

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till chamfer

Ordet chamfer inom arkitektur

räffla på kolonn

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till chamfer

chamfer

chamfer
chamfered
chamfered
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet chamfer har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom snickeri
  • Inom arkitektur
teknik
snickeri
arkitektur

Ordet chamfer inom teknik

Översättningar

Synonymer till chamfer

Möjliga synonymer till chamfer

Ordet chamfer inom snickeri

Översättningar

Svenska

Synonymer till chamfer

Ordet chamfer inom arkitektur

Översättningar

Svenska

Synonymer till chamfer

Möjliga synonymer till chamfer