rim

rimmet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • rhyme  [ litteratur ]
 • rime  [ meteorologi ]

Hur används ordet rim

 • "Det måste finnas någon rim och reson, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost i ett pressmeddelade"
 • "– Ja, och det ska vara rim på varje paket."
 • "Det finns ingen rim och reson i det här, säger Tengkvist, som har tre kilometer till närmaste sjö."
 • "” Det ska vara rim på varje paket ”"
 • "Boken handlar om alfabetet, från A till Ö rikt illustrerad av tjejerna själva, med rim som passar varje bokstav."
 • "Det här är ett tecken på att rim och reson, sans och balans kan segra, säger Christian Orsing ( M ) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden."
 • "- Det är klart att man måste kunna ha en rimlig representation och en bra personalpolitik för alla som jobbar i staten, men det måste finnas någon rim och reson."
 • "Det finns ingen rim och reson i att låta dem löpa en så stor risk att få allvarliga sjukdomar, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten."
 • "Dock utan rim."
 • "– Jag tyckte det var oväntat och roligt och hade inte förväntat mig ett grattis-telegram på rim."

Vad betyder rim inom litteratur ?

Fotograf: Wikipedia
en vers eller mening som rimmar; en vers där minst två av dess delslut (sista stavelse eller stavelser innan en (kort) paus vid uppläsning av versen) uttalas likadant

Översättningar

Engelska
 • rhyme  [ litteratur ]
 • rime  [ meteorologi ]

Relaterat till rim

diktning

likhet

köld

rim

Verb

Vad betyder rim inom generell ?

run around the rim of

rim

rims
Substantiv

Översättningar

Ordet rim har 6 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom botanik
arkitektur
norgespec
generell
generell
generell
botanik

Ordet rim inom arkitektur

Översättningar

Möjliga synonymer till rim

Ordet rim inom norgespec

betesmark

Översättningar

Ordet rim inom generell

the shape of a raised edge of a more or less circular object

Ordet rim inom generell

the outer part of a wheel to which the tire is attached

Ordet rim inom generell

Synonymer till rim

Ordet rim inom botanik

Synonymer till rim

RIM

Substantiv

Vad betyder RIM inom förkortning, data ?

Remote Installation and Maintenance, ursprung Microsoft

Synonymer till RIM