rim

rimmet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • rhyme  [ litteratur ]
 • rime  [ meteorologi ]

Hur används ordet rim

 • "Det måste finnas någon rim och reson, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost i ett pressmeddelade"
 • "– Ja, och det ska vara rim på varje paket."
 • "Det finns ingen rim och reson i det här, säger Tengkvist, som har tre kilometer till närmaste sjö."
 • "” Det ska vara rim på varje paket ”"
 • "Boken handlar om alfabetet, från A till Ö rikt illustrerad av tjejerna själva, med rim som passar varje bokstav."
 • "Det här är ett tecken på att rim och reson, sans och balans kan segra, säger Christian Orsing ( M ) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden."
 • "- Det är klart att man måste kunna ha en rimlig representation och en bra personalpolitik för alla som jobbar i staten, men det måste finnas någon rim och reson."
 • "Det finns ingen rim och reson i att låta dem löpa en så stor risk att få allvarliga sjukdomar, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten."
 • "Dock utan rim."
 • "– Jag tyckte det var oväntat och roligt och hade inte förväntat mig ett grattis-telegram på rim."

Vad betyder rim inom litteratur ?

Fotograf: Wikipedia
en vers eller mening som rimmar; en vers där minst två av dess delslut (sista stavelse eller stavelser innan en (kort) paus vid uppläsning av versen) uttalas likadant

Relaterat till rim

diktning

likhet

köld

Diskussion om ordet rim

 • - 2008-11-13

  Att ordet fälg kommer upp detta ord.

rim

Verb

Vad betyder rim inom generell ?

run around the rim of

Diskussion om ordet rim

rim

rims
Substantiv

Översättningar

Ordet rim har 4 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom botanik
arkitektur
norgespec
generell
botanik

Ordet rim inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till rim (inom arkitektur)

Ordet rim inom norgespec

betesmark

Översättningar (inom norgespec)

Ordet rim inom generell

the shape of a raised edge of a more or less circular object

the outer part of a wheel to which the tire is attached

(inom generell)

Ordet rim inom botanik

Synonymer till rim (inom botanik)

Diskussion om ordet rim

RIM

Substantiv

Synonymer till RIM (inom botanik)

Vad betyder RIM inom förkortning, data ?

Remote Installation and Maintenance, ursprung Microsoft

Diskussion om ordet RIM