rind

rinds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rind har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom generell
  • Inom generell
arkitektur
generell
generell

Ordet rind inom arkitektur

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till rind

Ordet rind inom generell

Synonymer till rind

Ordet rind inom generell

a hard outer covering or skin on food