jack

jacket
jack
jacken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jack

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet jack på svenska?

Obestämd singular: jack
Bestämd singular: jacket
Obestämd plural: jack
Bestämd plural: jacken

Hur används ordet jack

 • "Han blöder från ansiktet och förs till Sahlgrenska sjukhuset med ett jack i huvudet."
 • "Han blöder från ansiktet och förs till Sahlgrenska sjukhuset med ett jack i huvudet."
 • "Mattila klarade sig undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Mattila klarade sig undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "En person blir avförd med ambulans till Sahlgrenska med ett jack i huvudet."
 • "En person blir avförd med ambulans till Sahlgrenska med ett jack i huvudet."
 • "Två killar slåss och den ene får ett jack i huvudet."
 • "Två killar slåss och den ene får ett jack i huvudet."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Han får ett jack i huvudet och börjar blöda."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Han får ett jack i huvudet och börjar blöda."
 • "Mannen körs med ambulans till Östra sjukhuset med ett jack ovanför ena ögat."
 • "Det var ett litet jack ovanför ögat som stoppade fansens och Gustafssons dröm."
 • "Mannen körs med ambulans till Östra sjukhuset med ett jack ovanför ena ögat."
 • "Det var ett litet jack ovanför ögat som stoppade fansens och Gustafssons dröm."

Ordet jack har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom telefoni
 • Inom järnväg
 • Inom teknik
medicin
telefoni
järnväg
teknik

Vad betyder jack inom medicin ?

tunn skåra, oftast på huden, efter någonting vasst skurit igenom den

Översättningar (inom medicin)

Engelska
 • gash  [ medicin ]

Synonymer till jack (inom medicin)

Möjliga synonymer till jack (inom medicin)

Ordet jack inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Engelska
 • jack  [ telefoni ]

Synonymer till jack (inom telefoni)

Möjliga synonymer till jack (inom telefoni)

Ordet jack inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till jack (inom järnväg)

Möjliga synonymer till jack (inom järnväg)

Ordet jack inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till jack (inom teknik)

Möjliga synonymer till jack (inom teknik)

Diskussion om ordet jack

 • - 2012-01-01

  domkraft

jacket

jackets
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till jacket (inom teknik)

Hur används ordet jacket

 • "phonograph records were sold in cardboard jackets"

Ordet jacket har 4 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom tandvård
kläder
teknik
generell
tandvård

Ordet jacket inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till jacket (inom kläder)

Möjliga synonymer till jacket (inom kläder)

Ordet jacket inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till jacket (inom teknik)

Ordet jacket inom generell

a short coat

an outer covering or casing

the tough metal casing for certain kinds of ammunition

Ordet jacket inom tandvård

Synonymer till jacket (inom tandvård)

Diskussion om ordet jacket

jacket

jacket
jacketed
jacketed
Verb

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Hur används ordet jacket

 • "The tubing needs to be jacketed"

Ordet jacket har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder jacket inom generell ?

put a jacket on

Översättningar (inom generell)

Ordet jacket inom teknik

provide with a thermally non-conducting cover

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet jacket