skina

skiner
sken
skinit
Verb

Översättningar

Synonymer till skina

Hur böjs ordet skina på svenska?

Presens: skiner
Preteritum: sken
Supinum: skinit

Hur används ordet skina

 • "Men just nu är allt under kontroll och solen har börjat skina igen."
 • "Det är så roligt när solen börjat skina – det känns som att hela Falun vaknat till liv, säger hon."
 • "Den kyla som hållit i sig genom mars kan göra att våren känns långt borta, men snart är det påsk – och solen kommer att skina."
 • "Festivalen Peace and Love i Borlänge har fått en stad med ganska dåligt rykte att skina upp."
 • "Frida Jonsvens är en couturedesigner och det innebär att klänningarna hon syr finns i ett enda exemplar och ska skina till max på den röda mattan."
 • "Under en vecka på sommaren får motorfordonen skina lite extra när Glada Hudik Summer Week anordnas."
 • "– Nattblommorna består av små solfångare, som samlar upp energin ifrån Ockelbo-solen på dagarna, och så börjar de skina i skymningen och så lyser de hela natten till soluppgången."
 • "Enligt Hans-Erik Wortmann kommer det troligtvis att skina från arenan även efter att den sista justeringen är gjord."
 • "Solen kommer att skina och temperaturen stiga – kanske uppåt 20 grader."
 • "Och solskenet fortsätter att skina över Sverige även över nästa helg – och till och med i nästa vecka."
 • "Men just nu är allt under kontroll och solen har börjat skina igen."
 • "Det är så roligt när solen börjat skina – det känns som att hela Falun vaknat till liv, säger hon."
 • "Den kyla som hållit i sig genom mars kan göra att våren känns långt borta, men snart är det påsk – och solen kommer att skina."
 • "Festivalen Peace and Love i Borlänge har fått en stad med ganska dåligt rykte att skina upp."
 • "Frida Jonsvens är en couturedesigner och det innebär att klänningarna hon syr finns i ett enda exemplar och ska skina till max på den röda mattan."
 • "Under en vecka på sommaren får motorfordonen skina lite extra när Glada Hudik Summer Week anordnas."
 • "– Nattblommorna består av små solfångare, som samlar upp energin ifrån Ockelbo-solen på dagarna, och så börjar de skina i skymningen och så lyser de hela natten till soluppgången."
 • "Enligt Hans-Erik Wortmann kommer det troligtvis att skina från arenan även efter att den sista justeringen är gjord."
 • "Solen kommer att skina och temperaturen stiga – kanske uppåt 20 grader."
 • "Och solskenet fortsätter att skina över Sverige även över nästa helg – och till och med i nästa vecka."

Vad betyder skina inom bildligt ?

lysa starkt, ge ifrån sig ett sken

Diskussion om ordet skina

skin

skins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet skin

 • "Your skin is the largest organ of your body"
 • "skin cancer"
 • "care of the skin"
 • "She had a disease of the skin"
 • "your skin is the largest organ of your body"
 • "Mistress Margrethe's nickname was 'the Great' but she was just skin and bones"
 • "He's out to save his own skin"
 • "I got wet through to the skin"
 • "It made me jump out of my skin"
 • "Why are there so many Windows Vista skins?"
 • "he tried to save his skin"
 • "banana skin"
 • "skin of milk"
 • "the skin of an airplane"

Ordet skin har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom vin
 • Inom anatomi
 • Inom kläder
generell
ålderdomlig
vin
anatomi
kläder

Vad betyder skin inom generell, generell, generell ?

the tissue forming the hard outer layer of e.g. a fruit

skin of a liquid

a container for liquids that is made from the skin of an animal

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till skin (inom generell)

Möjliga synonymer till skin (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet skin inom ålderdomlig

a person's skin regarded as their life

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till skin (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet skin inom vin

Översättningar (inom vin)

Svenska

Möjliga synonymer till skin (inom vin)

Vanlig betydelse av ordet skin inom anatomi

a natural protective covering of the body; site of the sense of touch

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
 • hud  [ anatomi, kropp ]

Synonymer till skin (inom anatomi)

Möjliga synonymer till skin (inom anatomi)

Ovanlig betydelse av ordet skin inom kläder

an outer surface (usually thin)

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till skin (inom kläder)

Diskussion om ordet skin

skin

skin
skinned
skinned
Verb

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till skin (inom kläder)

Hur används ordet skin

 • "The boy skinned his knee when he fell"

Ordet skin har 5 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom tobaksrökning
medicin
anatomi
generell
botanik
tobaksrökning

Ordet skin inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till skin (inom medicin)

Ordet skin inom anatomi

Synonymer till skin (inom anatomi)

Möjliga synonymer till skin (inom anatomi)

Ordet skin inom generell

bruise, cut, or injure the skin or the surface of

strip the skin off (fruit, for example)

Synonymer till skin (inom generell)

Uttryck till skin (inom generell)

Ordet skin inom botanik

Synonymer till skin (inom botanik)

Ordet skin inom tobaksrökning

Synonymer till skin (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till skin (inom tobaksrökning)

Diskussion om ordet skin