film

filmen
filmer
filmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till film

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet film på svenska?

Obestämd singular: film
Bestämd singular: filmen
Obestämd plural: filmer
Bestämd plural: filmerna

Ordet film har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom fotografi
 • Inom dryck
film
fotografi
dryck

Vad betyder film inom film ?

rörlig bild, ofta med ljud till

Översättningar (inom film)

Engelska

Synonymer till film (inom film)

Möjliga synonymer till film (inom film)

Vanlig betydelse av ordet film inom fotografi

celluloid med ljuskänsligt material på, registrerar bilder i analoga kameror

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till film (inom fotografi)

Möjliga synonymer till film (inom fotografi)

Relaterat till film (inom fotografi)

fotografi

Mindre vanlig betydelse av ordet film inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till film (inom dryck)

Möjliga synonymer till film (inom dryck)

Diskussion om ordet film

film

film
filmed
filmed
Verb

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till film (inom dryck)

Hur används ordet film

 • "The coronation was filmed"

Vad betyder film inom film ?

make a film or photograph of something record in film

Möjliga synonymer till film

Diskussion om ordet film

film

films
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet film

 • "the film was shot on location"
 • "film coverange of sporting events"
 • "the table was covered with a film of dust"

Ordet film har 4 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom film
 • Inom teknik
 • Inom zoologi
kemi
film
teknik
zoologi

Vad betyder film inom kemi ?

a base of celluloid covered with a photographic emulsion; used to make negatives or transparencies

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till film (inom kemi)

Möjliga synonymer till film (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet film inom film

a medium (art or business) that disseminates moving pictures: "theater pieces transferred to celluloid"

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till film (inom film)

Möjliga synonymer till film (inom film)

Ordet film inom teknik

a thin coating or layer

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till film (inom teknik)

Möjliga synonymer till film (inom teknik)

Ordet film inom zoologi

a thin sheet of (usually plastic and usually transparent) material used to wrap or cover things

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till film (inom zoologi)

Möjliga synonymer till film (inom zoologi)

Diskussion om ordet film