curette

curette
curetted
curetted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till curette

Diskussion om ordet curette

curette

curettes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder curette inom medicin ?

a surgical instrument shaped like a scoop to remove tissue from a bodily cavity

Diskussion om ordet curette